Jakość ujęcia Krzywe Koło na dzień 27.01.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Mangan 41 μg/l zgodny
Żelazo 20 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotyny <0,01 mg/l zgodny
Twardość wody* 216 mg CaCO3/dm3 twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Krzywe Koło na dzień 13.01.2017 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 99 ± 10 μg/l niezgodny
Żelazo 524 ± 63 μg/l niezgodny
Amonowy jon 1,04 ± 0,10 niezgodny
Azotany 1,2 mg/l zgodny
Azotany >0,8 (2,3) mg/l niezgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,32 NTU zgodny
pH 7,5 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 575 μS/cm zgodny
Twardość wody* 216 mg CaCO3/dm3 twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Ostrowite na dzień 13.01.2017

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 18 μg/l zgodny
Żelazo 16 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotyny 2,1 mg/l zgodny
Azotyny <0,01 zgodny
Barwa <5 mg/l zgodny
Mętność <0,20 NTU zgodny
pH 7,5 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 618 zgodny
Twardość wody* 240 mg CaCO3/dm3 twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550