Jakość ujęcia Błotnik na dzień 10.11.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Azotyny <0,01 mg/l zgodny
Twardość wody* 109 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Błotnik na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 3,5 μg/l zgodny
Żelazo 132 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 0,5 mg/l NO2 zgodny
Azotany >0,8 (1,5) mg/l NO2 niezgodny
Barwa 5 mg/l zgodny
Mętność 0,71 NTU zgodny
pH 7,8 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 791 μS/cm zgodny
Twardość wody* 109 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia wody Kiezmark na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 24 μg/l zgodny
Żelazo 49 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 2,8 mg/l NO2 zgodny
Azotany <0,01 mg/l NO2 niezgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,23 NTU zgodny
pH 7,6 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 754 μS/cm zgodny
Twardość wody* 206 mg CaCO3/dm3 twarda

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550

Jakość ujęcia Wocławy na dzień 14.10.2016 r.

Rodzaj badania Wynik Parametr
Liczba bakterii z grupy coli 0 jtk/100ml zgodny
Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml zgodny
Zapach Akceptowalny zgodny
Mangan 16 μg/l zgodny
Żelazo 65 μg/l zgodny
Amonowy jon <0,06 mg/l zgodny
Azotany 4,1 mg/l NO2 zgodny
Azotany <0,01 mg/l NO2 zgodny
Barwa 10 mg/l zgodny
Mętność 0,21 NTU zgodny
pH 7,7 zgodny
Przewodność elektryczna właściwa 612 μS/cm zgodny
Twardość wody* 121 mg CaCO3/dm3 miękka

*Skala: Woda bardzo miękka < 100, Miękka 100-200, Średnio-twarda 200-350, Twarda 350-550, Bardzo Twarda > 550