Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Cedry Wielkie obowiązują stawki:

3,78 zł/m3

Cena za dostawę wody

6,92 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

0,11 zł/m3

Opłata abonamentowa (cena za jednego odbiorcę / miesiąc)

4,85 zł/m3

Odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich